top of page
MUDr. Tomáš Harag

Štúdium medicíny na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave MUDr. Tomáš Harag ukončil v roku 2014 kedy nastúpil na Neurochirurgickú kliniku na Kramároch. Od roku 2019 pracuje na Neurochirurgickej klinike nemocnice sv. Michala, a.s. kde sa venuje nasledovnému spektru výkonov:

  • awake kraniotómie s medziodborovou spoluprácou (neuroanesteziológ, logopéd)

  • operácie meningeómov, schwannómov- s neuromonitoringom

  • endoskopické operácie hypofýz s medziodborovou spoluprácou (ORL)

  • ventrikulostómie III. Mozgovej komory

  • je členom tímu implantujúceho hlbokú mozgovú stimuláciu pri Parkinsonovej chorobe

  • operácie periférnych nervov – resekcie schwannómov, deliberácie nervov pri úžinových syndrómoch 

bottom of page