top of page
Nadštandardné preventívne prehliadky a programy

Nadštandardné preventívne prehliadky a programy sú klientom k dispozícii ako prevencia a dôležitá súčasť starostlivosti o zdravie, nakoľko môžu pomôcť včas odhaliť zdravotné problémy jednotlivca. Nie sú hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia a teda sa nevykazujú na poisťovňu klienta. Bližšie informácie o náplni a cene získate nižšie.

Ďalšie preventívne programy, ktoré pre vás pripravujeme budú predstavené onedlho.

bottom of page