top of page
Ročné programy osobnej starostlivosti - všetky ambulancie

Našim klientom ponúkame možnosť zakúpiť si ročný program osobnej starostlivosti manažmentu klienta pre dospelých, deti, rodiny i zvýhodnené programy pre seniorov, študentov a ZŤP.

Ročné programy osobnej starostlivosti v jednej ambulancii

Klientom ponúkame možnosť zakúpiť si ročný program osobnej starostlivosti manažmentu klienta v ambulancii všeobecného lekára alebo v gynekologickej ambulancii. Podmienkou je kapitácia. Gynekologická ambulancia má pri preventívnej tehotenskej ambulantnej starostlivosti príplatok k manažmentu klienta v ambulancii gynekológa.

bottom of page