top of page
Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS.

Profesor Štefan Hrušovský zmaturoval na Carnotovom lýceu vo Francúzsku. Štúdium medicíny absolvoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde neskôr úspešne zavŕšil doktorandské štúdium. Počas dlhodobého pobytu vo Francúzsku (1989-1996) získal diplom prehĺbeného štúdia v odbore molekulová a bunková biológia a biochémia, doktorát lekárskych a biologických vied a francúzsku špecializáciu v hepato-gastroenterológii. V Slovenskej republike získal postupne špecializáciu vo vnútornom lekárstve, v hepatológii, v gastroenterológii a v odbore manažment a financovanie zdravotníctva. Ako prednosta I. internej kliniky Dionýza Diešku v Bratislave (2002-2017), prodekan a mimoriadny profesor Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity viedol postgraduálne vzdelávanie lekárov vo viacerých internistických odboroch. Je spoluzakladateľom samostatného medicínskeho špecializačného odboru hepatológia. Je docentom v odbore vnútorné lekárstvo (Brno 2002) a profesorom verejného zdravotníctva (Trnava 2008). Je členom Výboru Slovenskej hepatologickej spoločnosti od r. 1997. Bol členom Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti (2007-2016), dvadsať rokov bol hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva pre odbor hepatológia (1999-2018). Je autorom knihy Praktická hepatológia (tri vydania), zostavovateľom učebnice Internistická propedeutika, autorom a spoluautorom viac ako 300 odborných, vedeckých a popularizačných publikácií. Do slovenskej medicíny zaviedol elastickú ligáciu pažerákových varixov, rozvinul biopsiu pečene, biopsie orgánov pod sonografickou a endosonografickou kontrolou.​​

bottom of page