top of page
Rehabilitačná ambulancia
Hlavné informácie

Naši skúsení fyzioterapeuti ponúkajú pacientom služby, vďaka ktorým sa opätovne postavia na vlastné nohy. Ponúkame komplexné rehabilitačné vyšetrenia, individuálne, či skupinové rehabilitačné cvičenia a elektroterapiu. Využívame rehabilitačné postupy ako je Vojtova metóda, koncept J. Čápovej, SM-systém, koncept Spiraldynamik, aplikovanú kinezioterapiu ako aj mäkké a mobilizačné techniky, loptičkovú facilitáciu a kineziotejping. Aby sme udržali vysokú odbornú kvalitu našich služieb, podporujeme našich fyzioterapeutov v ďalšom vzdelávaní. Venujeme sa liečbe a prevencii dospelých, detí, športovcov.​

Služby

Detská rehabilitácia

 • periférne parézy

 • skoliózy

 • rôzne deformity nôh

Liečba a prevencia detí a dospelých

 • poškodenie medzistavcových platničiek

 • skoliózy, spondylolistézy

 • bolesti chrbta, závrate, migrény

 • artrózy, deformity nôh

 • pooperačné stavy – chrbtica, bedrový kĺb, kolenný kĺb, členkový kĺb, ramenný kĺb

 • lézie miechy

 • cievne mozgové príhody

 

Športová rehabilitácia

Rehabilitácia po zraneniach a operáciách pohybového aparátu, kineziotejping, balančný výcvik, úprava svalových dysbalancií a iné ťažkosti vzniknuté pri športovej záťaži. Poskytujeme pobyty podľa potreby a možností rodičov od 1 týždňa do 4 týždňov.

 • komplexné rehabilitačné vyšetrenie – kineziologický rozbor

 • individuálne a skupinové cvičenia

 • rôzne druhy elektroterapie

 

Liečebné rehabilitačné metódy

 • kineziotejping

 • loptičková facilitácia

 • metóda R. Brunkowej

 • mobilizačné techniky

 • DNS

Lekári

 • Mgr. Zlatica Prekopová

 • Bc. Alena Kobušová

 • Bc. Slávka Vojtásová

bottom of page