top of page
Psychiatrická ambulancia
Hlavné informácie

Psychiatrická ambulancia sa zaoberá duševnými chorobami  a poruchami. Psychiater sa zaoberá rozpoznávaním, diagnostikou a liečbou porúch v celom ich spektre. Moderná psychiatria sa zaoberá najmä individuálnou osobnosťou človeka, jeho vlastnosťami, emóciami a správaním, pričom využíva poznatky aj z iných vied. Súčasťou liečby je podpora a vedenie pacienta, pomoc pri problémoch, a medikamentózna liečba. V našej ambulancii poskytujeme odborné vyšetrenie na vysokej osobnej úrovni, otvorenej komunikácii, diskrétnosti, dialógu, dôkladnom informovaní pacienta a vysvetlení príčin ochorenia a možností liečby a prevencie.​

Služby
  • komplexná diagnostika a liečba psychických porúch v celom spektre závažnosti, komplexný a zároveň individuálny prístup, diskrétnosť

  • nie je potrebné odporučenie od iného lekára

  • príjem pacienta je bez ohľadu na rajonizáciu

  • konzultácia pre príbuzných pacienta

Lekári

  • MUDr. Katarína Sigmundová

bottom of page