top of page
Pneumologická ambulancia
Hlavné informácie

Pneumologická alebo pľúcna ambulancia je riadená špecializovanými lekármi. Je zameraná na diagnostiku a liečbu pľúcnych ochorení a ich príznakov, sledovanie stupňa ich  závažnosti, dynamiky ochorení a  účinnosť liečby. Sú to  napríklad:

 • akútny a chronický kašeľ

 • ponámahová a pokojová dýchavica

 • zápalové ochorenia dýchacích ciest, pľúc a pohrudnice  vrátane TBC

 • bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc

 • sarkoidóza

 • difúzne intersticiálne pľúcne choroby

 • primárna diagnostika pri podozrení na zhubné i nezhubné nádorové ochorenia

 • vyšetrenie pacientov  pred a počas  biologickej liečby (indikovanú reumatológom, gastroenterológom, … )

 • abnormálne patomorfologické zmeny v pľúcach (bronchiektázie, emfyzém)

Všetky diagnostické a terapeutické postupy sú v súlade s aktuálnymi platnými diagnostickými a terapeutickými smernicami odporúčanými Európskou respirologickou spoločnosťou  (ERS) a Slovenskou pneumoftizeologickou spoločnosťou (SPFS)​.

Služby

Naša ambulancia je vybavená i špičkovým spirometrom. Umožňuje nám  vyšetriť parametre pľúcnych funkcií,  ktoré majú veľký význam pre diagnostiku, hodnotenie stupňa závažnosti a efektivitu liečby pri najčastejších pľúcnych ochoreniach (bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc) a iné.

 • možnosti diagnostického prístrojového vyšetrenia

 • spirometria

 • pulzoxymetria - Jednoduchá neinvazívna metóda monitorovania saturácie krvi kyslílkom a pulzovej frekvencie. Je vhodná na diagnostiku chrápania a spánkových porúch dýchania. Jej výhodou je, že  pacient môže byť  monitorovaný počas spánku v domácom prostredí.
   

Lekári

 • MUDr. Naji Mohamad, PhD

 • MUDr. Yvonna Mihalecová

 • MUDr. Katarína Kríková

 • MUDr. Petrakovičová Zuzana

bottom of page