top of page
Otorinolaryngologická ambulancia
Hlavné informácie

Ordinačné hodiny ORL ambulancie sú päť dní v týždni, každý pracovný deň.  Ošetrujeme deti od novorodeneckého veku až po 19. rokov a všetkých dospelých pacientov. U detí vyšetrujeme, diagnostikujeme a liečime  všetky akútne, chronické ochorenia ORL  orgánov, vrodené vývinové anomálie, poruchy sluchu včetne  audiometrickej, tympanometrickej diagnostiky a vyšetrenie otoakustických emisií. Robíme aj novoredenecký skríning poruchy sluchu. Robíme diagnostiku zväčšenej  nosohltanovej mandle fibroskopickým vyšetrením. Vykonávame fibroskopické vyšetrenie nosa, nosohltana, hltana a hrtana. Robíme aj malé chirurgické zákroky v rámci oblasti hlavy a krku so zameraním na ORL orgány. U dospelých pacientov vykonávame diagnostiku a liečbu akútnych a chronických ochorení ORL orgánov, diagnostikujme poruchy sluchu audiometricky, tympanometricky a vyšetrujeme aj otoakustickými emisiami. Vykonávame preventívne vyšetrenia ORL orgánov. V našej ambulancii vykonávame základnú diagnostiku závratových stavov a porúch rovnováhy ako aj liečebné repozičné manévre pri polohových závratoch navodených zmenami v orgáne rovnováhy vnútorného ucha.​

Služby

Uši

 • bolesť ucha, výtok/ krvácanie z ucha, pocit tlaku, zaliehanie a praskanie v ušiach, porucha sluchu, pískanie/ šumenie/ hučanie v ušiach- tinitus, závraty, vrodené vývinové anomálie ucha a iné

 • vyšetrenie vonkajšieho ucha, ošetrenie zápalových zmien  a poranení, odstránenie ušného mazu a cudzích telies z vonkajšieho zvukovodu, lokálna aplikácia medikamentov

 • otomikroskopické vyšetrenie, paracentéza a ošetrenie pri zápaloch aj poraneniach stredného ucha pod mikroskopickou kontrolou, dlahovanie traumatickej perforácie blanky bubienka,  intratympanická aplikácia liečiv, vyšetrenie funkcie a politzerácia sluchovej trubice

 • diagnostika a konzervatívna liečba tekutiny v stredouší u detí a dospelých

 • odber materiálu na mikrobiologické a histologické vyšetrenie

 • diagnostika porúch sluchu u detí a dospelých – orientačné a audiometrické vyšetrenie sluchu, tympanometrické vyšetrenie, vyšetrenie otoakustických emisií

 • podrobná analýza príznakov a základné vyšetrenie rovnovážneho systému u pacientov so závratmi

 • realizácia špecifických polohových testov a liečebných repozičných manévrov pri závratoch viazaných na zmenu polohy

 • odporučenie ďalších doplnkových elektrofyziologických a zobrazovacích vyšetrení za účelom diferenciálnej diagnostiky a správnej liečby porúch sluchu, závratových stavov a ďalších ochorení

Nos, nosohltan a prinosové dutiny

 • sťažené dýchanie cez nos, výtok a krvácanie z nosa, kýchanie, poruchy čuchu, chrápanie v súvislosti s obštrukciou nosa, bolesti hlavy, zaliehanie v ušiach, „nosový hlas“ a iné

 • predná a zadná rinoskopia, rinoendoskopia (rigídna a flexibilná)

 • odber materiálu na mikrobiologické a histologické vyšetrenie, ošetrenia sliznice nosa a ústí prinosových dutín pod mikroskopickou alebo endoskopickou kontrolou, extrakcia cudzích telies z nosa

 • diagnostika zväčšenej nosohltanovej mandle fibroskopicky

 • diagnostika chrápenia u detí bez spánkového vyšetrenia

 • ošetrenie úrazov a zápalov vonkajšieho nosa, zastavenie krvácania z nosa tamponádou alebo elektrokoaguláciou

 • orientačné vyšetrenie čuchu a priechodnosti nosa

 • odporučenie doplnkových funkčných a zobrazovacích, v prípade potreby ďalších odborných vyšetrení

 • konzervatívna liečba akútnych a chronických zápalov v uvedených oblastiach

​Ústna časť hltana, ústne dutiny a slinné žlazy

 • bolesť, opuch, sťažené prehĺtanie alebo artikulácia, suchosť v ústach, krvácanie, zápach z úst, chrápanie a iné

 • podrobné vyšetrenie zrakom a palpáciou, vrátane ošetrenia a menších výkonov ako je uvedené vyššie, podľa potreby pod mikroskopickou kontrolou (odber materiálu, incízia hnisavého ložiska…)

 • konzervatívna liečba akútnych a chronických zápalov v uvedených oblastiach

 • odporučenie doplnkových laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení

Hrtan a hrtanová časť hltana

 • sťažené dýchanie, zmeny hlasu, sťažené alebo bolestivé prehĺtanie, strata hmotnosti, vykašliavanie krvi a iné

 • nepriame laryngoskopické vyšetrenie, flexibilná endoskopia

 • konzervatívna liečba akútnych a chronických zápalov

 • laryngoskopická diagnostika vrodených vývinových chýb hrtana ( kongenitálny stridor, subglotická stenóza a iné)

 • diagnostika dysfónií u detí a dospelých

 • odporučenie doplnkových funkčných a zobrazovacích, v prípade potreby ďalších odborných vyšetrení

Krk

 • bolestivé/nebolestivé, zápalové/nezápalové zdurenia na krku

 • palpačné vyšetrenie krku, odporučenie ďalších laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení a odporučenie liečby

 • diferenciálna diagnostika a liečba zväčšených lymfatických uzlín na krku

 • diagnostika a liečba vrodených vývinových chýb na krku (mediálna a laterálna cysta, dermoidná a epidermálna cysta, lymfangióm, hemangióm a iné)

Lekári

 • MUDr. Alena Staníková, PhD.

 • MUDr. Zuzana Pospíšilová

 • MUDr. Lenka Buchelová

 • MUDr. Gabriela Vidanová

bottom of page