top of page

Oftalmologická ambulancia

Hlavné informácie

Zrak je jedným z najdôležitejších zmyslov modernej doby. Vysoké percento populácie trpí zdravotnými problémami súvisiacimi s očami. V našej ambulancii Vám poskytneme starostlivosť v podobe preventívnych prehliadok a komplexnej starostlivosťi.

Služby
 • preventívne prehliadky

 • vyšetrenia na vodičský preukaz

 • kompletné očné vyšetrenie

  • meranie očného tlaku bezdotykovou  metódou

  • meranie hrúbky rohovky

  • meranie dioptrií automatickým refraktometrom

  • meranie dioptrií vašich okuliarov

  • vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti a farbocitu

  • predpis okuliarovej korekcie

  • vyšetrenie predného a zadného segmentu oka

 • ​vyšetrenie zorného poľa automatickým perimetrom

 • vyšetrenie predného segmentu, sietnice a zrakového nervu pomocou OCT (optická koherenčná tomografia)

 • dispenzarizácia pacientov s glaukómom, diabetom, artériovou hypertenziou, sietnicovými ochoreniami

 • ošetrenie akútnych stavov: úrazy, zápaly

Lekári

 • MUDr. Mária Pavlovičová

 • MUDr. Tamara Štetinová, PhD.

 • MUDr. Zuzana Svetlošáková, PhD.

bottom of page