top of page

Oftalmologická ambulancia

Hlavné informácie

Zrak je jedným z najdôležitejších zmyslov modernej doby. Vysoké percento populácie trpí zdravotnými problémami súvisiacimi s očami. V našej ambulancii Vám poskytneme starostlivosť v podobe preventívnych prehliadok a komplexnej starostlivosťi.

Služby
 • preventívne prehliadky

 • kompletné očné vyšetrenie - korekcia okuliarov a šošoviek

 • meranie očného tlaku bezdotykovou  metódou

 • meranie hrúbky rohovky

 • vyšetrenie zorného poľa

 • vyšetrenie predného a zadného segmentu

 • meranie dioptrií vašich okuliarov

 • dispenzarizácia glaukomových pacientov

 • dispenzarízácia pacientov s endokrinnou orbitopathiou (ochorenie štítnej žľazy)

 • dispenzarizácia pacientov po cievnych príhodách s výpadkami v zornom poli

 • ošetrenie akútnych úrazov oka

 • operácie predného segmentu: chalaseon, verruca, basalioma palpebrarum, xantelazma (studený jačmeň, bradavica, benigny nádor viečka, tukový nádor)

Lekári

 • MUDr. Mária Pavlovičová

 • MUDr. Tamara Štetinová

 • MUDr. Zuzana Svetlošáková, PhD.

bottom of page