top of page
Neurochirurgia
Hlavné informácie

Neurochirurgia je špecializačný odbor  ktorý zabezpečuje diagnostiku a chirurgickú liečbu ochorení, ktoré postihujú nervový systém zahŕňajúci mozog, miechu a  periférne nervy.

Služby

Konzultačná činnosť pre dospelých pacientov v nasledujúcom spektre operačných výkonov:

  • operácie nádorov mozgu - gliómy- awake kraniotómie (operácie pri vedomí), meningeómy, neurinómy

  • endkoskopické operácie hypofýz

  • neuroendoskopia - ventrikulostómia III. Mozgovej komory

  • neurostimulácie - hlboká mozgová stimulácia pri Parkinsonovej chorobe

  • spondylochirurgia - operácie pri degeneretívnom poškodení (výhrez medzistavcovej platničky, stenóza spinálneho kanála) krčnej, lumbálnej chrbtice, vrátane endoskopických operácií

  • ochorenia periférnych nervov

Konzultácia zahŕňa krátke neurologické vyšetrenie, analýzu snímkov pacienta (prevažne MR- magnetické rezonancia, CT- počítačová tomografia, PET- pozitrónová emisná tomografia) návrh a popis prípadného operačného zákroku. MR alebo iný záznam vyšetrenia si prosím prineste so sebou na konzultáciu.

Lekári

  • MUDr. Tomáš Harag (Profil)

bottom of page