top of page
Interná ambulancia
Hlavné informácie

Interná ambulancia  je špecializovaná ambulancia zameraná na prevenciu, diagnostiku, prognózu a liečbu ochorení vnútorných orgánov. Dokáže pomôcť pri predchádzaní niekoľkým závažným ochoreniam a akútnym stavom. Vďaka úzkej spolupráci s nadstavbovými špecialistami v našej poliklinike a v partnerských zdravotných zariadeniach a vďaka modernému vybaveniu Vám zabezpečíme komplexnú a kvalitnú diagnostiku ochorení, preventívnu starostlivosť alebo liečbu.​

Služby
  • komplexná diagnostika a liečba akútnych a chronických chorôb vnútorných orgánov

  • odbery krvi, EKG  a zhodnotenie výsledkov

  • koordinácia  medikamentóznej  liečby  u dlhodobo chorých s cieľom maximalizovať účinnosť liečby a zároveň zabrániť užívaniu zbytočných liekov

  • interné predoperačné vyšetrenie – okrem potrebných odberov  a zhodnotení výsledkov aj účasť  na predoperačnej príprave i pooperačnej starostlivosti pacienta pred a po plánovanom výkone

  • prevencia civilizačných ochorení

  • na základe komplexného vyšetrenia a dôkladného zhodnotenia a údajov a výsledkov vyšetrení posúdime riziko srdcovo-cievnych a onkologických chorôb a navrhneme Vám potrebné preventívne kroky ako im predísť

  • pomoc pri zmene životného štýlu pri akútnych, chronických, metabolických či onkologických chorobách

Lekári

  • MUDr. Oľga Sadovská,

  • MUDr. Ján Goljer,

  • MUDr. Oliver Kubička

bottom of page