top of page
Hepatologická ambulancia
Hlavné informácie

Pečeň je centrum metabolizmu. Je to ústredná továreň v organizme. Je triediacim centrom a zásobárňou látok potrebných pre život. Obsah pečeňových buniek sa neustále mení podľa toho, čo konzumujeme a čo sa v nej práve vyrába. Činnosť pečene sa riadi aktuálnymi potrebami organizmu.

V pečeni prebieha premena všetkých živín, ktoré sa dostávajú do tela v potrave. Živiny sa tu premieňajú na stavebné látky, na energiu, na faktory krvnej zrážanlivosti či obranyschopnosti. V pečeni sa premieňajú aj mnohé liečivá – najprv na aktívne formy, neskôr na odpadové produkty, ktoré sa potom vylučujú stolicou a močom. V pečeni sa spracúva všetko, čo sa dostane do tela, vrátane alkoholu. Pečeň je aj miesto spracovania vlastného odpadu, pričom pracuje racionálne, mnoho medziproduktov podlieha triedeniu a recyklácii. 

Naším zameraním je prevencia, diagnostika, liečba a sledovanie pacientov s chorobami pečene, nech je príčina a štádium akékoľvek, od jednoduchého stukovatenia až po rakovinu pečene. Využívame desiatky rokov skúseností doma i v zahraničí, pomáha nám špičkové prístrojové vybavenie a racionálna organizácia činnosti. 

Služby

Choroby pečene, žlčového systému a pankreasu

 • nealkoholová tuková choroba pečene: steatóza pečene, steatohepatitída

 • alkoholová choroba pečene: alkoholová hepatitída a steatohepatitída

 • infekčné choroby: vírusová hepatitída B, vírusová hepatitída C

 • choroby s poruchou imunity: autoimunitná hepatitída, primárna biliárna cholangitída, primárna sklerotizujúca cholangitída

 • cirhóza pečene a komplikácie: pažerákové varixy, poruchy zrážanlivosti, ascites, poruchy imunity, poruchy sústredenia, poruchy vedomia

 • nádory pečene: cysty, nezhubné nádory, rakovina pečene, metastázy zhubných nádorov

 • program transplantácie pečene: indikácie, kontraindikácie, predtransplantačná príprava, dlhodobé sledovanie pacientov

 • choroby žlčového systému: žlčové kamene, poruchy odtoku žlče

 • choroby pankreasu: akútna pankreatitída, chronická pankreatitída, nádory pankreasu

Prevencia chorôb pečene

Poskytujeme poradenstvo, ako sa chrániť pred chorobami pečene, pred rozvojom cirhózy pečene a jej komplikácií. Poradenstvo je osobitne dôležité u ľudí s rizikovými faktormi, ako je výskyt chorôb pečene v rodine, obezita, cukrovka, nadmerná konzumácia alkoholu či niektoré genetické poruchy.​

Diagnostika

Pri diagnostike využívame odborný rozhovor, rozbor dokumentácie, klinické vyšetrenie, analýzu krvných parametrov, ultrazvukovú diagnostiku a endoskopické metódy. Zdravotná dokumentácia, hoci zdanlivo neprehľadná, je pre odborníka zdrojom cenných informácií. Diagnózu a štádium choroby zisťujeme na základe podrobného spracovania všetkých údajov a na základe posúdenia ich vývoja v čase. 

Presná diagnóza choroby a jej štádia je zárukou správnej hepatologickej liečby.

Liečba

​Liečba chorôb pečene sa zameriava v prvom rade na odstránenie príčiny. Ďalšie lieky a liečebné postupy slúžia na zmierňovanie príznakov a liečbu komplikácií. Užívanie liekov "na regeneráciu pečene" nevylieči chorého s hepatitídou C, nevylieči ani pacienta s alkoholovou chorobou. 

Dispenzarizácia

​Pacientov môžeme vyšetriť jednorazovo, alebo môžu byť u nás dispenzarizovaní. Niektoré choroby pečene si vyžadujú kontrolu raz ročne (stukovatenie pečene), iné raz za pol roka (cirhóza pečene), niektoré stavy i častejšie (pokročilé štádiá chorôb alebo závažné komplikácie). Výhodou dispenzárnej starostlivosti je, že lekár a pacient sa dobre poznajú. 

Špecialozované vyšetrenia

 • brušná sonografia

 • endoskopia

Lekári

 • Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS. (Profil)​​

bottom of page