top of page
Diabetologická ambulancia
Hlavné informácie

Dôsledkom rýchleho a stresového životného štýlu, nesprávnymi stravovacími návykmi, nevhodným výberom potravín a sedavým spôsobom života sú o mnohých ľudí narušené metabolické procesy a rozvinutá cukrovka.

Služby
  • diagnostika, vyšetrenie a cielená liečba dospelého diabetického pacienta (diabetes mellitus  1. a 2. typu), vrátane jeho edukácie z hľadiska režimových opatrení – strava/pohyb.

  • sledovanie priebehu ochorenia

  • liečba porúch metabolizmu lipidov

  • oGTT (orálny glukózovo tolerančný test) pri diagnostike cukrovky, prediabetických symdrómov, či tehotenskej cukrovky

  • starostlivosť o pacientky s tehotenskou cukrovkou

  • kontrolné záťažové vyšetrenie po ukončení  gravidity – preklasifikovanie poruchy metabolizmu cukru

Lekári

  • MUDr. Danica Malíčková

bottom of page