top of page
Detská ambulancia
Hlavné informácie

Naša   všeobecná   ambulancia   pre   deti   a   dorast   poskytuje základnú   zdravotnú   starostlivosť, preventívne   prehliadky, očkovací program a poradenstvo do 25. roku a 364 dní života.
Vieme,   aké   dôležité   je,   aby   ste   dôverovali   lekárovi,   ktorý   sa stará   o   vaše   deti,   a   preto   sme   tu   s našimi     dlhoročnými skúsenosťami   a   odborným   zázemím   sme   pre   všetkých pacientov vždy pripravení poskytnúť potrebnú pomoc.
V našej ambulancii stretnete personál, ktorý sa Vám prihovorí s úsmevom,   ktorému   je   prirodzené komunikovať   s   malými pacientmi a zákonným zástupcom  ochotne vo všetkom poradí

Služby
  • vyšetrenie a liečba akútnych a chronických stavov

  • odbery krvi a biologického materiálu

  • pravidelné preventívne prehliadky

  • CRP vyšetrenie priamo v ambulancii

  • očkovanie podľa platnej legislatívy a nadštandardné

  • nepovinné očkovanie

  • starostlivosť o novorodencov a poradenstvo

Lekári

  • MUDr. Daniela Bálintová

bottom of page