top of page
Celoročná zdravotná starostlivosť

Našim klientom ponúkame možnosť zakúpiť si program celoročnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých.

Podrobné rozsahy týchto programov nájdete v prílohách podľa zdravotnej poisťovne.

Celoročná zdravotná starostlivosť v jednej ambulancií

Klientom ponúkame možnosť zakúpiť si celoročnú zdravotnú starostlivosť v ambulancii všeobecného lekára alebo v gynekologickej ambulancii. Podmienkou je kapitácia.
Všeobecný lekár pre dospelých, Gynekologická ambulancia, Príplatok ku gynekologickej karte v prípade tehotenstva.

bottom of page