Bratislavské alergocentrum
Hlavné informácie

Dnešná uponáhľaná doba kladie na ľudí vysoké nároky, čo sa odzrkadľuje na ich zdraví. Narastá počet civilizačných ochorení, medzi ktoré patria aj alergické ochorenia u dospelých i u detí.

Poliklinika Mlynská dolina umožňuje svojim klientom absolvovať vyšetrenia súvisiace s alergickými ochoreniami pod jednou strechou v Bratislavskom alergocentre.

Pacienti môžu absolvovať potrebné vyšetrenia nielen v imunoalergologickej ambulancii, ale pridružené problémy riešiť v pneumologickej, dermatovenerologickej, otorinolaringologickej, oftalmologickej ambulancii. Pre diagnostiku pľúcnych ochorení je možné vyhotoviť RTG snímok pľúc.

Všetky ambulancie sú technicky vybavené najmodernejšími prístrojmi, ktoré umožňujú  určiť presnú diagnózu v krátkom čase.  Lekári – špecialisti sa venujú diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ako opakované infekcie dýchacích ciest, infekciami kože atď.